Khu di tích Lam Kinh

Loading...

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, TÌM HIỂU, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT LAM KINH

               Trong các ngày 05 và 12/04/2021, tại trường Trung học cơ sở Xuân Phú và Tiểu học Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh phối hợp với các nhà trường tổ chức buổi học ngoại khóa cho các cháu học sinh với chủ đề: “Tuyên truyền, tìm hiểu, bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh”. Đây là chương trình có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ giá trị di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

          Thông qua chương trình này, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, về anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi và các vị vua, Hoàng Thái hậu, được an táng tại Lam Kinh và vùng đất Lam Sơn. Qua đó nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước đối với thế hệ học sinh trong nhà trường. Từ đó giúp các em có ý thức tích cực góp phần chung tay giữ gìn, bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của vùng đất Lam Sơn địa linh nhân kiệt. Bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đặc dụng di tích lịch sử Lam Kinh.

          Với thời gian không nhiều, nhưng với sự háo hức, chăm chú lắng nghe của các em học sinh. Sự nhiệt huyết của hướng dẫn viên để lại nhiều ấn tượng đối với học sinh các nhà trường, sự phối hợp tốt của Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trường THCS Xuân Phú và Tiểu học Xuân Phú đã giúp chương trình thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

TIN TỨC KHÁC

Audio Guide

Thống kê

KHU DI TÍCH LAM KINH

    Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

    0932.355.264

   0932.355.264

    info@lamkinh.vn

LIÊN KIẾT FACEBOOK

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh