Khu di tích Lam Kinh

Loading...

Đăng ký tham quan

Chi tiết đăng ký tham quan  tại: 

 

KHU DI TÍCH LAM KINH
 

Điện thoại: (0237) 8935171

Fax: (0237) 8935171

Email: info@lamkinh.vn

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Audio Guide

Thống kê

KHU DI TÍCH LAM KINH

    Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

    0932.355.264

   0932.355.264

    info@lamkinh.vn

LIÊN KIẾT FACEBOOK

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh