Khu di tích Lam Kinh

Loading...
KHU DI TÍCH LAM KINH  

Điện thoại: (037) 8935171    -    (037) 8935175 (tham quan)

Fax: (037) 8935171        Email: info@lamkinh.vn

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Audio Guide

Thống kê

KHU DI TÍCH LAM KINH

    Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

    0932.355.264

   0932.355.264

    info@lamkinh.vn

LIÊN KIẾT FACEBOOK

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh