Khu di tích Lam Kinh

Loading...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

          Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2021, Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đại diện cho lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có đồng chí Tống Văn Thành ủy viên ban thường vụ, chủ tịch công đoàn ngành và các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn của Sở cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong Ban. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ban, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, các địa phương liên quan và sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan. Vì vậy, mặc dù do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch nhà nước giao. Cán bộ, viên chức và người lao động luôn tin tưởng vượt qua mọi khó khăn đoàn kết góp phần đưa Di tích Lam Kinh ngày càng phát triển.

      Năm 2021, đơn vị xác định quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đó là :

        - Hoàn thành và phát huy hiệu quả các đề án, dự án được giao.

        - Quan tâm chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp.

       - Đảm bảo công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy rừng, phát huy giá trị di tích cùng với hệ thống rừng đặc dụng, hệ sinh thái rừng.

       - Tuyên truyền, quảng bá thu hút khách thăm quan di tích.

       - Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

 

TIN TỨC KHÁC

Audio Guide

Thống kê

KHU DI TÍCH LAM KINH

    Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

    0932.355.264

   0932.355.264

    info@lamkinh.vn

LIÊN KIẾT FACEBOOK

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh