Loading...
www.ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

 • Quá trình hoạt động

  Quá trình hoạt động

  ( 10/08/2017 )

  Trải qua hàng ngàn đời nay, di tích lịch sử Lam Kinh được nhân dân gìn giữ, hương khói phụng thờ các vua Lê và Hoàng Thái hậu đã trở thành sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

 • Chức năng nhiệm vụ

  Chức năng nhiệm vụ

  ( 10/08/2017 )

  Thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh trên cơ sở tách bộ phận quản lý Di tích Lam Kinh thuộc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 • Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức

  ( 09/08/2017 )

  Ban quản lý di tích Lam Kinh có tổng số 37 người. Lãnh đạo có: Trưởng Ban, 01 Phó trưởng Ban và 3 phòng chức năng là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Khai thác - Dịch vụ

www.ditichlamkinh.vn
hit counter html code
www.ditichlamkinh.vn

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh