Loading...
www.ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2024 – 2027


Sáng ngày 25/6/2024, chi đoàn Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã tiến hành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 – 2027. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Toán – Bí thư chi bộ, Trưởng ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh, các đồng chí lãnh đạo các phòng, đại diện các chi đoàn đơn vị kết nghĩa cùng toàn thể đoàn viên chi đoàn Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh.

Tại đại hội, Đoàn viên đã được nghe báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2024 – 2027; Báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Sau khi nghe báo cáo, các đoàn viên trong Chi đoàn đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản báo cáo của Ban chấp hành và đồng thuận biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Toán – Bí thư chi bộ, Trưởng ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tích của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, chi đoàn cần tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn, tích cực chủ động tham mưu đề xuất các hoạt động với cấp ủy, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn và phòng trào thanh niên để bầu vào BCH chi đoàn. Phát huy kết quả và thành tích đạt được, khắc phục khó khăn và tồn tại, cán bộ, tập thể đoàn viên chi đoàn ra sức thi đua phát huy vai trò xung kích tình nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn gồm 03 đồng chí đoàn viên ưu tú, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, có lòng nhiệt huyết để lãnh đạo, chỉ đạo Chi đoàn Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Bài, ảnh: Trịnh Phương

Cán bộ phòng Nghiệp vụ Ban QLDTLK 


TIN TỨC KHÁC

Audio Guide

www.ditichlamkinh.vn

Thống kê

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh