Loading...
www.ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

Cơ cấu tổ chức


Ban quản lý di tích Lam Kinh có tổng số 41 người. Lãnh đạo có: 01 Trưởng ban. 01 Phó trưởng Ban và 3 phòng chức năng là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Khai thác - Dịch vụ

Lãnh đạo Ban

1. Trưởng Ban: Nguyễn Xuân Toán

2. Phó banBùi Ánh Tuyết

Phòng chức năng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính (21 người)

 Trưởng phòng: Hồ Hà Hải

Phó trưởng phòng

2. Phòng Nghiệp Vụ (10 người)

Phụ trách Phòng: Trình Thị Luận

Phó trưởng phòng

3. Phòng Khai thác - Dịch vụ (8 người)

 Phụ trách Phòng: Lê Bá Xuân

Phó trưởng phòng:


Audio Guide

www.ditichlamkinh.vn

Thống kê

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh