Loading...
www.ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024


Sáng ngày 18/01/2024, Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, đồng chí Bùi Thị Tuyết – trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, đồng chí Phạm Thanh Hải – phó trưởng phòng Pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban.

Đ/c Tống Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan, báo cáo công khai tài chính, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm 2023.

Đ/c Bùi Thị Tuyết – trưởng phòng Quản lý di sản phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Toán, trưởng Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh và Đồng chí Bùi Ánh Tuyết, Phó trưởng ban – Chủ tịch Công đoàn đơn vị đã chủ trì thảo luận, báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến được được đưa ra trao đổi, đóng góp, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của năm 2024. trong đó quan trọng nhất là vai trò quản lý, bảo vệ các di tích, hiện vật, bảo vật quốc gia và bảo tồn, phát huy giá trị rừng đặc dụng khu di tích.

Hội nghị được nghe ý kiến của đồng chí Tống Văn Thành – chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo và gợi mở nhiều vấn đề góp phần hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo duy trì hoạt động, các giải pháp nhằm nâng cao đời sống người lao động.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, 100% cán bộ, viên chức và người lao động tham dự đã thống nhất với các nội dung của các báo cáo, biểu quyết thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động của Ban năm 2023. Đây chính là cơ sở, làm tiền đề để mỗi cán viên chức và người lao động trong toàn cơ quan xác định rõ hơn nữa về mục tiêu cụ thể của mình để nổ lực phấn đấu tốt hơn nhiệm được giao, góp phần cùng toàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.

Bài, ảnh: Lê Thị Dịu

Cán bộ phòng Nghiệp vụ, BQL DT Lam Kinh


TIN TỨC KHÁC

Audio Guide

www.ditichlamkinh.vn

Thống kê

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh