Đang online:
16
Lượt truy cập:
1413420

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: : 02:29 CH ngày 07/04/2015

Ban quản lý di tích Lam Kinh có tổng số 37 người. Lãnh đạo có: Trưởng Ban, 01 Phó trưởng Ban và 3 phòng chức năng là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Khai thác - Dịch vụ

Lãnh đạo Ban

1. Trưởng Ban: Trịnh Đình Dương

2. Phó trưởng Ban: Vũ Đình Sỹ

Phòng chức năng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính (20 người)

Trưởng phòng: Hồ Hà Hải

Phó trưởng phòng: Phạm Đức Chinh

2. Phòng Nghiệp Vụ (10 người)

Trưởng phòng: Bùi Ánh Tuyết

Phó trưởng phòng: Lê Bá Xuân

3. Phòng Khai thác - Dịch vụ (5 người)

Phụ trách phòng: Trần Danh Hải


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing