Đang online:
16
Lượt truy cập:
1413420

Nhân vật lịch sử

ĐỖ BÍ - KHAI QUỐC CÔNG THẦN HẬU LÊ

ĐỖ BÍ - KHAI QUỐC CÔNG THẦN HẬU LÊ

Đỗ Bí là người thôn Hắc Lương (1), nay thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Ông tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ những buổi đầu. Nhưng cũng tương tự như Bùi Bị - một trong những vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn, hiện vẫn chưa ai rõ ông sinh và mất vào năm nào. Các sử gia chỉ biết ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ những ngày đầu gian khổ nhất. Và cũng từ đó, sự nghiệp của ông dần dần được đi vào sử sách.
31/08/2017 10:01:50 SA
LÊ THÀNH (? - 1426) KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ LÊ

LÊ THÀNH (? - 1426) KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ LÊ

Ông chính tên Đỗ Thành được đổi họ vua là Lê Thành, chính quán xã Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sinh thời có nhà ở tại làng Đình Hương, xã Đông Khối, tổng Thọ Hạc , huyện Đông Sơn (nay thôn Định, xã Đông Cương, thành phố Thanh Hóa) ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu và được giao nhiều trọng trách.
31/08/2017 9:57:21 SA
ĐỀN THỜ VÕ UY

ĐỀN THỜ VÕ UY

Võ Uy người thôn Thụ Mệnh, trước kia thường đi chăn voi ở đèo Trịnh Cao, vì thời vận không may nên trốn về ở với Lê Lợi và trở thành gia thần của trại chủ Lê Lợi. Sách Lam Sơn Thực Lục có viết: “Chỉ có vua là người đứng đầu một ấp, làm nghề cày ruộng, thường sai các người nhà là Trương Lôi, Võ Uy, Trịnh Vô cày cấy ở động Chiêu Nghi”.
04/04/2017 3:47:20 CH
HIỂN KHÁNH VƯƠNG ĐINH LỄ

HIỂN KHÁNH VƯƠNG ĐINH LỄ

Đinh Lễ hay còn gọi là Lê Lễ (được ban quốc tính mang họ Vua). Là người sách Thúy Cối (Lam Sơn – Thanh Hóa), ông là cháu ngoại gọi Vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) bằng cậu(1). Hiện nay chưa rõ ông sinh vào năm nào, chỉ biết khi Lê Lợi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ba anh em Đinh Lễ (2) là những người hăng hái hưởng ứng đầu tiên.
04/04/2017 3:41:39 CH
 TƯỚNG QUÂN LÊ LỘNG TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN

TƯỚNG QUÂN LÊ LỘNG TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN

Lê Lộng sinh năm 1396 tại làng Khả Lam, huyện Lương Giang, phủ Thành Đô (nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá).
04/07/2016 10:55:53 SA
THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CÔNG NGUYỄN XÍ   DANH TƯỚNG, DANH THẦN KIỆT XUẤT THỜI HẬU LÊ

THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CÔNG NGUYỄN XÍ DANH TƯỚNG, DANH THẦN KIỆT XUẤT THỜI HẬU LÊ

Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí không chỉ là võ tướng tài ba mà còn là một danh thần kiệt xuất dưới triều Hậu Lê.
03/12/2015 2:50:00 CH
BÙI BỊ - VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN THỜI HẬU LÊ

BÙI BỊ - VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN THỜI HẬU LÊ

Theo sử cũ, Bùi Bị xuất thân từ xã Hào Lương, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân , tỉnh Thanh Hóa). Hiện nay vẫn chưa rõ Ông sinh năm nào, cuộc đời ông được biết đến kể từ khi ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Ông không có tên trong danh sách những người tham dự Hội thề Lũng Nhai, cũng không có tên trong số các vị tướng lĩnh thường được nhắc tới nhiều trong những ngày đầu gian khổ nhất. Có lẽ sự nghiệp của Bùi Bị bắt đầu từ vị trí khiêm nhượng của một nghĩa sĩ Lam Sơn. Chí lớn và lòng dũng cảm của bản thân, cộng với kinh nghiệm thực tiễn sôi động của cuộc chiến đấu đương thời đã nâng Bùi Bị lên hàng các bậc danh tướng.
21/09/2015 9:22:47 SA
NGUYỄN LÝ - VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN THỜI HẬU LÊ

NGUYỄN LÝ - VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN THỜI HẬU LÊ

“Nguyễn Lý tức Lê Lý), người thôn Dao Xá, huyện Thụy Nguyên (nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), theo vua Lê Thái Tổ khởi binh, được trao chức Thứ Thủ trong vệ kỵ binh, thuộc quân Thiết Đột. Ông từng hết lòng phò Vua,trải không biết bao nhiêu là gian khổ. Khi Vua cùng 18 bề tôi thận cận tổ chức Hội thề Lùng Nhai, ông cũng có mặt trong số đó”. (Đại Việt Thông Sử - Chư thần truyện).
04/09/2015 9:57:24 SA
TRẦN NGUYÊN HÃN

TRẦN NGUYÊN HÃN

Trần nguyên Hãn quê ở Sơn Đông, Lập Thạch - Vĩnh Phúc, ông thuộc dòng dõi tư đồ Trần Nguyên Đán. Trần Nguyên Hãn là người học rộng tài cao, giỏi binh pháp. Sau khi triều nhà Hồ sụp đổ, Quân xâm lược Nhà Minh, ra sức đàn áp, bóc lột, vơ vét của cải, dầy xéo đất nước ta, khiến cho trăm họ phải lâm vào cảnh lầm than. Trước tính cảnh đó, Trần Nguyên Hãn luôn ấp ủ lòng căm thù giặc, nuôi chí lớn chờ thời cơ để cứu dân giúp nước.
04/09/2015 9:51:41 SA
THÂN THẾ SỰ NGHIỆP TRỊNH KHẮC PHỤC   KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ HẬU LÊ

THÂN THẾ SỰ NGHIỆP TRỊNH KHẮC PHỤC KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ HẬU LÊ

Trịnh khắc phục quê làng Thủy Chú, huyện Lôi Dương (nay thuộc xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Trịnh Khắc Phục là con trai Trịnh Nhữ Lưỡng, mẹ là Lê Thị Ngọc Tá. Trong Địa chí Thanh Hoá Phần nhân vật chí ghi: “Trịnh Khắc Phục gọi Lê Lợi là cậu ruột” (3). Hiện nay chưa rõ ông sinh vào năm nào, chỉ biết rằng ông đã theo Lê Lợi ngay từ buổi đầu trong khởi nghĩa Lam Sơn. Trịnh Khắc Phục tuy ít tuổi nhưng là người có tài nên được Bình Định Vương Lê Lợi trọng dụng và tin tưởng giao cho những trọng trách quan trọng.
04/09/2015 9:32:05 SA
1 2