Đang online:
15
Lượt truy cập:
1413419

Các Vua triều Lê

Triều đại Hậu Lê - Lê Sơ (1428 - 1527)

Triều đại Hậu Lê - Lê Sơ (1428 - 1527)

THÁI TỔ CAO HOÀNG ĐẾ (1428 - 1433) Lê Lợi sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu (tức ngày 10 tháng 9 năm 1385) tại quê mẹ ở làng Chủ Sơn huyện Lôi Dương (sau là Thủy Chú) nay là xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
10/06/2015 3:09:22 CH
Triều đại Hậu Lê – Lê Trung Hưng (1533 - 1788)

Triều đại Hậu Lê – Lê Trung Hưng (1533 - 1788)

Triều đại Hậu Lê – Lê Trung Hưng
10/06/2015 3:10:39 CH
1